نقش بانک تجارت در تامین مالی بخش های اقتصادی

عنوان 20 – اعطای وام در نظام بانکی یکی از الزامات اصلی واحدهای اقتصادی از بانک مرکزی است. سیاست پرداخت وجوه با تجهیز اعتبار داخلی بانک ها و استقراض از بازار بین بانکی این تقاضا را عمیق تر می کند و بانک ها را با نیازهای واقعی اقتصاد که در سطح بنگاه ها و بنگاه های کوچک متبلور می شود، تطبیق می دهد. دلیل آن این است که حوزه تولید بخش خصوصی بیش از پیش با کسری سرمایه در گردش مواجه است.

گزارش شاخص مدیران خرید اتاق بازرگانی ایران (شمخ) در شهریور 1402 نشان می دهد که شاخص سهام مواد اولیه شرکت های صنعتی کاهش یافته است. نشانه کمبود نقدینگی به همین دلیل انعکاس تداوم حمایت بانک ها در اقتصاد کسب و کار می تواند تاثیر مثبت خود را در نیمه دوم سال نشان دهد. چرا که در نیمه اول سال 1391 بانک های کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 34.2 درصد اشیا (اشیای باقیمانده) بیشتر داشته اند. مانده اشیاء (غیر خالص) شامل اشیاء شرکتها و خانوارها، مطالبات دولت، مطالبات مشکوک و غیره است.

بانک تجارت از خالص دارایی سود می کند در عین حال، حجم وام دهی (خلاصه وام باقیمانده) برخی بانک ها پیشرو است که این امر به دلیل قدرت مانور آنها در بازار پول است. بانک تجارت یکی از این بانک هاست که در ارائه سود عمدتاً در رتبه اول یا دوم قرار دارد. این بانک در 6 ماهه اول یک میلیون و 402 هزار و 453 وام داده است. البته در مدت مشابه سال گذشته حجم آن به 346 هزار و 56 میلیارد تومان رسید.

بانک تجارت تنها در خردادماه بیش از 51 هزار تن مانده تسهیلات را ثبت کرد که از نظر توزیع خالص تسهیلات، مطالبات تسهیلات و … دومین بانک برتر کشور محسوب می شود. این بانک تنها در 3 ماه بهار 1402 بیش از 100 موجودی اعتباری داشته است که نشان دهنده برتری آن در بازار پول و در دسترس بودن ابزارهای وام دهی برای تامین مالی بخش های اقتصادی است.

اعطای وام به صنعت، خدمات و تجارت همچنین بانک تجارت در 6 ماهه سال 1402 مبلغ 152.6 هزار تومان به بخش خدمات و 105.4 میلیارد تومان به بخش تجارت وام داده است. اما در مدت مشابه سال گذشته تعداد آن به ترتیب 62.3 و 43.7 بوده است.

بانک تجارت در شش ماهه مذکور سال 1402 نیز 107.6 هزار تومان به وام همکاری با حوزه صنعت کشور کمک کرده است که میزان آن در مدت مشابه سال گذشته به 100 هزار و 77 هزار تومان رسیده است. در زمینه صادرات نیز شاهد بودیم که در نیمه اول سال جاری هزار میلیارد تومان از اشیاء باقی مانده است. این در حالی است که میزان آن در مدت مشابه سال گذشته به 3.4 هزار صوم رسیده است.

پارسال در گزارش مالی شش ماهه شهریور 92.2 سازه همات در بخش مسکن مشخص شد که در شش ماهه سال 1402 به 57.6 همات رسید.

بخش کشاورزی که در سال گذشته 44.2 هزار تومان مانده تسهیلات در پرتفوی گزارش مالی شش ماهه بانک ثبت شده است. با این حال، در نیمه اول سال 1402، 29.4 درصد از موجودی به دلیل اشیاء از بین رفت. تغییرات ارقام 6 ماهه مورد نظر در دو سال مذکور نشان می‌دهد که بانک تجارت بخش‌های خدمات، تجارت و صنعت را در قالب افزایش حدود 31 درصدی کل موجودی تسهیلات (خالص) جهت توسعه هدایت کرده است. علاوه بر این، حمایت از بخش های کشاورزی، صادرات و مسکن را در دستور کار دارد و در طول سال 1402 به حمایت از آنها ادامه خواهد داد.

استفاده از مشوق های بانک تجارت پرداخت اشیاء به بنگاه ها و بخش های اقتصاد در چارچوب اجرای شعار 1402 یعنی مهار تورم، افزایش تولید انجام می شود که نشان دهنده نگرش کلی بانک مرکزی نیز می باشد. بانک تجارت در راستای حمایت از تشکل های صنفی (تولید، توزیع و خدمات)، جشنواره «این تجارت سودآور» را نیز راه اندازی کرد که مرحله دوم آن از ۱۹ شهریورماه سال جاری آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه دارد.

این طرح که بر اساس جمع آوری امتیاز با افتتاح حساب بانکی و انجام عملیات روی حساب و کارت خوان متصل به آن ساماندهی می شود، زمینه همکاری عمیق شرکت های اقتصادی با بانک تجارت را فراهم می کند.

Kaia Lambert

گیمر. طرفدار رسانه های اجتماعی متخصص وب Wannabe. متعصب آبجو ارتباط دهنده. کارآفرین. گیک زامبی شیطانی. طرفدار پرشور تلویزیون عاشق بیکن غیرقابل درمان.

تماس با ما