سازمان های تابعه بانک تعاون راه درست خدمت رسانی به بخش تعاون را راهنمایی می کنند

عنوان 20- محمدشیخ حسینی مدیر اجرایی بانک توسعه تعاون وی در نشست تخصصی مدیران ارشد زیرساخت های این بانک گفت: ما به داستان جبهه مقاومت در عملیات علیه نیروهای اشغالگر قدس احترام می گذاریم، وعده الهی درباره آزادی بیت المقدس قطعی است.شیخ حسینی گفت: در دوره گذشته مدیران زیرمجموعه جدیدی منصوب شدند که همگی دارای ویژگی های مثبت نظافت، اطمینان، شفافیت، حرفه ای بودن و مسئولیت پذیری هستند و افزود: فعالیت شرکت ها از نظر کمی و سازمانی شرکت ها ارتقا یافته است. از نظر کیفی نیز ارتقا یافته است، این پیشرفت قابل تقدیر است و البته لازم است شرکت ها تغییرات مثبتی ایجاد کنند، سازماندهی و اقدامات لازم را انجام دهند ضمن اینکه کنترل بالایی بر کار شرکت ها داریم.

مدیر اجرایی بانک توسعه تعاون وی تاکید کرد: ارتباط بانک با شرکت های تابعه مبتنی بر سلامت و شفافیت و با هدف ارتقای فعالیت بانکی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان است و بانک به هیچ وجه فعالیت های استرس زا و پویا را از طریق شرکت ها انجام نمی دهد. هیچ هزینه ای ندارد شرکت ها را مجبور نمی کند و شرکت ها از اختیارات کافی برای ترویج فعالیت های سالم و توسعه برخوردار هستند.شیخ حسینی تصریح کرد: در برخی رویدادهای مهم نمایشگاه غرفه ای با حضور کامل بانک و شعب آن برپا می شود که می تواند منجر به افزایش، تطبیق و اجرای پروژه های مشترک.

وی در رابطه با شرکت سامانه متمرکز الکترونیکی تعاونی (سمات) گفت: این شرکت بسیاری از مشکلات گذشته را پشت سر گذاشته و می تواند از نظر سلامت، نقدینگی و سرمایه به فعالیت های ویژه ای بپردازد، نیازمند حمایت و اقدامات لازم برای پذیرش است. . صمت می تواند در کنار ارتقای پروژه های فناورانه بانک از توانمندی های خود برای خدمت به بازار و کسب درآمد استفاده کند.

این مقام بانکی در ارتباط با شرکت تعاونی بورس اوراق بهاداروی خاطرنشان کرد: بین بورس سابق و فعلی همکاری و همکاری مناسبی وجود دارد که قابل تقدیر است، انتظار می رود هماهنگی و تفاهم بین مدیران بورس وجود داشته باشد. همچنین افزایش، مساحت ارز، ریسک های مربوط به آن و دقت کافی در معاملات ارزی مناسب است.

وی بیان کرد: شرکت پشتیبانی و خدمات تعاون از نظر مالی و عملیاتی بسیار کارآمد و سازماندهی شده بود و به عنوان یک شرکت خدماتی توانست حمایت های لازم و کافی را از بانک انجام دهد که مجوز لازم از بانک مرکزی ارائه می شود. و ظرفیت گروه مالی نیز برای اجرای این امر و تقویت ارتباط بانک و بازار سرمایه بسیار مهم است.

شیخ حسینی یادآور شد: بانک توسعه تعاوندر دوره گذشته با برنامه ریزی و تغییر رویه هایی موفق شد از نظر مالی و شاخصی به نتایج خوبی دست یابد و زمینه افزایش سرمایه شرکت های تابعه نیز تا حدودی فراهم شد تا شرکت ها بتوانند گسترش پیدا کنند. در محدوده اجرای آنها، اقداماتی برای افزایش صندوق انجام می شود شرکت توسعه تعاون، با مسئولیت محدود پذیرفته شده است.

وی ادامه داد: شرکت های زیرمجموعه در مسیر درستی قرار دارند و البته انتظارات نیز بیشتر است و تا رسیدن به نقطه مطلوب، شرکت ها باید سازماندهی و عملکرد مناسب را حفظ کنند.

سید باقر فتاحی رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون وی بیان کرد: پیگیری و ثبت تغییرات اخیر اعضای هیئت مدیره شرکت ها در اداره ثبت شرکت ها ضروری است و همانطور که شرکت خدمات و پشتیبانی تعاونی تغییرات اخیر را در ثبت انجام داده است اطلاعات سایر شرکت ها نیز . همچنین باید به روز شود.وی افزود: ضروری است.. صورتجلسه این جلسات به صورت منظم تنظیم می شود، وظایف و تکالیف مشخص می شود تا بر اساس تصمیمات، روند بهبود طی مراسم انجام شود. محمد جعفری ایرانی عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون وی گفت: حضور شرکت های زیرمجموعه در بانک باید بیشتر باشد و اجزای شرکت ها ارتباط مناسبی با بخش های مرتبط بانک داشته باشند. شرکت ها می توانند با ایجاد سیستم ها و فرآیندهای دیجیتال، فعالیت های توسعه ای و تجاری را انجام دهند.

سید باقر فتاحی رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون وی بیان کرد: پیگیری و ثبت تغییرات اخیر اعضای هیئت مدیره شرکت ها در اداره ثبت شرکت ها ضروری است و همانطور که شرکت خدمات و پشتیبانی تعاونی تغییرات اخیر را در ثبت انجام داده است اطلاعات سایر شرکت ها نیز . نیز باید به روز شود.

وی افزود: لازم است صورتجلسات این جلسات به صورت دائمی تنظیم و تکالیف و وظایف مشخص شود تا روند بهبود براساس تصمیمات صورت گیرد. بانک توسعه تعاون وی گفت: حضور شرکت های زیرمجموعه در بانک باید بیشتر باشد و اجزای شرکت ها ارتباط مناسبی با بخش های مرتبط بانک داشته باشند. شرکت ها می توانند با ایجاد سیستم ها و فرآیندهای دیجیتال، فعالیت های توسعه ای و تجاری را انجام دهند.

وی افزود: شرکت ها این فرصت را داشتند که در این مدت برنامه راهبردی خود را تدوین و به روز کنند و مسائل حسابرسی و کمیته ها و زیرمجموعه های کلیدی مورد حسابرسی را شناسایی کنند و در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است. محمد ذوالفقاری معاون امور حقوقی و کنترل در ادامه گفت: علاوه بر سازمان های دولتی، نهادهای نظارتی نیز وظیفه کنترل موسسات و شرکت های دولتی را بر عهده دارند، از این رو چنین رویه ای در نظر گرفته شده که شعب بانک ها نیز بر اساس آن تنظیم می شوند. معاون حقوقی و معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شهرام بخش خاطرنشان کرد: این معاونت و شرکت صمت آماده ارائه فعالیت های بستر الکترونیکی و دیجیتالی و ارائه خدمات سخت افزاری و پیاده سازی نرم افزارهای پشتیبانی لازم هستند. محمد سلمانی معاون مالی و پشتیبانی نیز در این مراسم گفت: به منظور ارتقای قراردادهای بین بانک و شرکت ها به ویژه صمت، نیاز به هماهنگی و پس از توافق بر سر اشکال و اشکال قراردادها، انعقاد قراردادها در دوره های آتی تسریع می شود کریم میرزاخانی ادامه داد: سرپرست معاونت امور مناطق و بازاریابی مدیرکل، تاکید کرد: شبکه شعب بانک ها ظرفیت بسیار خوبی برای شرکت های زیرمجموعه است و این اطمینان وجود دارد که شرکت ها می توانند فعالیت های خود را به نحو مطلوب تری انجام دهند. با حمایت شعب

در این برنامه امید سلیمانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت صومات، آرمین معصومی مدیرعامل شرکت توسعه و پشتیبانی تعاون، سید شهاب الدین پورعباسی ناظر توسعه و برون سپاری تعاونی، مهرداد ریاحی ناظر توسعه تعاونی شرکت کارگزار بیمه و رحیمی ناظر شرکت تعاونی بورس اوراق بهادار گزارش کاملی از فعالیت و وضعیت مالی شرکت ها ارائه کردند و رومین نجمی رئیس اداره سرمایه گذاری نیز توضیحات تکمیلی در مورد هر شرکت ارائه کرد. در این مراسم تمامی اعضای هیأت مدیره شرکت ها نیز حضور داشتند و برخی از آنان در خصوص بهبود فعالیت های شرکت اظهار نظر کردند.

سید حسن حسینی مطلق، رئیس اداره مرکزی امنیت، حسن اشکی، رئیس آموزش و پرورش، حسین سرین، رئیس اداره تحقیقات، سعید جمولی، معاون نظارت بر امور مالی و سرمایه گذاری اداره کل تاجیکستان. سرمایه گذاری، سجاد ذوالفقاری کاشانی، رئیس اداره حراست شرکت های تابعه و حبیب عشایری، معاون اداره کل آموزش و پرورش نیز در این جلسه حضور داشتند.

Miriam Ware

الکل نینجا. متفکر شیطانی. محقق سفر. فرهنگ پاپ مادام العمر. علاقه مند به موسیقی.

تماس با ما