نظریه آدلری چیست؟

نظریه آدلری چیست؟

نظریه آدلری چیست؟

نظریه آدلری نگاهی جامع به روانشناسی است که بر اهمیت غلبه بر احساس حقارت و به دست آوردن احساس تعلق جهت دستیابی به موفقیت و خوشبختی می پردازد. این نظریه همچنین بر اهمیت تعاملات و مشارکت اجتماعی به منظور ارتقای رشد فردی تمرکز می کند. این رویکرد به درمان مبتنی بر نظریه های آلفرد آدلر، […] نوشته نظریه آدلری چیست؟ اولین بار در هفت گنج. پدیدار شد.

1 دیدگاه

  1. دلایل بوی بد در یخچال های فریزر چه چیز های هست و اینکه از چه طریقی میتوان این مشکلات را حل کرد

ارسال دیدگاه

;