همدلی چیست و چگونه می دانید که فردی همدل هستید؟

همدلی چیست و چگونه می دانید که فردی همدل هستید؟

همدلی چیست و چگونه می دانید که فردی همدل هستید؟

همدل فردی است که به شدت با احساسات و عواطف اطرافیان خود هماهنگ است. همدلان احساس می کنند که با شخص دیگری در سطح عاطفی عمیقی احساس یکسانی می کند. توانایی آنها در تشخیص احساسات دیگران فراتر از همدلی است که به سادگی به عنوان توانایی درک احساسات دیگران تعریف می شود. درعوض، همدلی به […] نوشته همدلی چیست و چگونه می دانید که فردی همدل هستید؟ اولین بار در هفت گنج. پدیدار شد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;